הרחבת מרפסת בפנטאוז ופינוי במנוף

פרטי הפרויקט

רמת גן, קומה עליונה במגדל מגורים
הרחבת מרפסת בפנטאוז ופינוי במנוף