הרחבת חדר בירושלים על ידי ניסור בטון

פרטי הפרויקט