ניסור ריצפה מפעל תבליני מימון באר שבע

פרטי הפרויקט