פרויקט ניסור וחיתוך של רצפה בירושלים

פרטי הפרויקט